Święta

Liturgia słowa

Zegar

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2336708

Wyszukiwanie

 Zamość, 30 listopada 2015 r.

L.dz. 558/Gł/15

 

 

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego ustanawiający kościoły jubileuszowe i określający zasady zyskiwania odpustów z racji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Z woli Ojca Świętego Franciszka, którą wyraził w bulli Misericordiae Vultus  (Oblicza Miłosierdzia) z dnia 11 kwietnia 2015 r., od Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, czyli od 8 grudnia 2015 r. do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, tj. do 20 listopada 2016 r. trwać będzie Jubileuszowy Rok Miłosierdzia Bożego. W Roku Świętym wierni będą mogli przeżyć i uzyskać odpust nawiedzając cztery Bazyliki Papieskie w Rzymie, własną świątynię katedralną lub inne kościoły wyznaczone przez biskupów diecezjalnych. Przejście przez „bramę miłosierdzia” oraz nawiedzenie miejsc jubileuszowych, powinno łączyć się z wyznaniem wiary, przeżyciem Sakramentu pokuty i pojednania, pełnym uczestnictwem we Mszy świętej, modlitwą do Bożego miłosierdzia, oraz podjęciem ochotnego wysiłku nawrócenia i przemiany życia.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego, związanego z nawiedzeniem miejsc jubileuszowych, są zwyczajne: stan łaski uświęcającej, szczere pragnienie oderwania się od jakiegokolwiek grzechu,  modlitwy: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wyznanie wiary w jednej z obowiązujących formuł oraz dowolna modlitwa za Ojca świętego i w jego intencjach.

Na czas trwania Jubileuszu Miłosierdzia Ojciec święty Franciszek upoważnił wszystkich kapłanów do rozgrzeszania z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują z całego serca i proszą o przebaczenie. Papież przyznał również możliwość uzyskania odpustu według dyspozycji serca osobom chorym, uwięzionym i każdemu, kto osobiście wypełnia dzieło miłosierdzia. Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych (Por. List Papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia).

Stosownie do postanowień Papieża, kierując się pragnieniem duchowego dobra wszystkich diecezjan, dla których Miłosierdzie Boże ma się stawać coraz bardziej drogą łączącą Boga z człowiekiem i otwierać serca na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech (por. Misericordiae Vultus 1-2), niniejszym ustanawiam następujące kościoły i kaplice szpitalne oraz klasztorne w naszej diecezji jako „miejsca jubileuszowe”, w których, oprócz Kościoła Katedralnego pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu i Kościoła Konkatedralnego pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, przez wszystkie dni Roku Miłosierdzia, wierni będą mogli zyskiwać odpusty:

    

     Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu

      Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie

      Bazylika Mniejsza w Radecznicy

      Kościół pw. MB Królowej Polski w Zamościu

Kościół pw. Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu

Kościół pw. Św. Brata Alberta w Zamościu

Kościół pw. Świętego Krzyża w Zamościu

      Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu

Kościół pw. Zwiastowania NMP w Zamościu

Kościół pw. Św. Katarzyny w Zamościu

Kościół pw. Św. Mikołaja w Zamościu

Kościół pw. Św. Karola Boromeusza w Lubaczowie

Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

Kościół pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim

Kościół pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju

Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Kościół pw. Św. Mikołaja w Hrubieszowie

Kaplica szpitalna Szpitala Niepublicznego w Zamościu

Kaplica szpitalna Szpitala Jana Pawła II w Zamościu

Kaplica szpitalna Szpitala w Lubaczowie

Kaplica szpitalna Szpitala w Tomaszowie Lubelskim

Kaplica szpitalna Szpitala w Hrubieszowie

Kaplica szpitalna Szpitala w Biłgoraju

Kaplica klasztorna Sióstr Klarysek w Sitańcu

Kaplica klasztorna Mniszek Kamedułek w Tyszowcach

 

Duszpasterze posługujący w tych kościołach i kaplicach są zobowiązani każdego dnia, przez czas trwania Roku Miłosierdzia, do zorganizowania 30-minutowego wystawienia Najświętszego Sakramentu przed jedną z Mszy świętych lub w innym dogodnym i podanym do wiadomości wiernych terminie. W czasie adoracji należy zapewnić wiernym okazję do skorzystania z Sakramentu pokuty i pojednania.