Menu

Święta

Sobota, XIV Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
23616

Nowenna za pracujących za granicą i ich rodziny

Nowenna za rodziny, z których ktoś pracuje za granicą i za pracujących za granicą odprawiana w każdy wtorek po Mszy św. wieczornej.

 

Pieśń; Kto się w opiekę odda Panu swemu

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II za rodziny
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, «narodzonego z Niewiasty», i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. 

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu i św. ojca Pio- ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

Pieśń Pod Twą obronę Ojcze na niebie

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa wg Św. O. Pio

 1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o opiekę nad tymi z naszych rodzin, którzy opuścili kraj i udali się do pracy za granicą  ........  Niech pod Twoją przemożną opieką ich pobyt i praca na obczyźnie nie przyczyni się do osłabienia ich wiary, nadziei i miłości. Niech znajdą odpowiednią pracę i będą godnie traktowani. Daj im łaskę zdrowia, by mogli pracować dla dobra swoich rodzin. Daj im też wytrwałość w wierze i siłę do przezwyciężania najróżniejszych pokus i ludzkich słabości.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę cierpliwego oczekiwania na powrót z pracy za granicą mojego ......... . Niech to rozstanie nie przyczyni się do osłabienia naszej więzi rodzinnej. Niech brak ojca czy matki nie spowoduje zaniedbań w wychowaniu dzieci. Niech brak współmałżonka nie będzie okazją do niewierności, lecz tęsknota za nim niech umacnia naszą miłość i wierność. Natchnij nas Ojcze pragnieniem modlitwy, by ona łączyła nas ponad granicami państw i kontynentów. Daj nam łaskę, byśmy my tu, a oni tam, za granicą, codziennie wspierali się wzajemnie gorliwą modlitwą.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę umocnienia miłości w naszej rodzinie i we wszystkich rodzinach rozdzielonych koniecznością pracy za granicą. Niech odległość budzi tęsknotę; niech tęsknota ożywia miłość; niech miłość utwierdza wierność. Spraw, byśmy doczekali się radosnej chwili bycia już na zawsze razem. Proszę Cię też Ojcze spraw, by potrzeby materialne, tak ważne w codziennym życiu, nie stały się dla naszej rodziny ważniejsze od wiary, nadziei i miłości.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.

Pieśń: Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko

Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą, oraz przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.
            Święty Józefie
módl się za nami
           
Święty Ojcze Pio módl się za nami
            Święci Patronowie nasi módlcie się za nami.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić go raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

Błogosławieństwo wyjeżdżających do pracy i pozostających w kraju

  Panie Jezu! Ty już za ziemskiego życie ojca Pio wysłuchiwałeś jego modlitw i otaczałeś opieką tych, których on Tobie polecał. Prosimy Cię za Jego wstawiennictwem błogosław dzieciom swoim udającym się w podróż, by za granicą pracować dla dobra swej rodziny. Błogosław też tym, którzy pozostają w kraju. Niech opieka ojca Pio strzeże ich, niech jego rada ich prowadzi, a jego modlitwa broni od wszelkiego zła. Prosimy Cię o to Przyjacielu i Zbawco człowieka, który żyjesz i królujesz  przez wszystkie wieki wieków.

Pan z Wami.  
               I z duchem twoim

Niech was błogosławi, prowadzi i strzeże Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Błogosławieństwo końcowe relikwiami ojca Pio.

Pieśń: Pobłogosław Jezu drogi

Zegar

Wyszukiwanie