Menu

Święta

Niedziela, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Pierwsza Niedziela Adwentu

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
26661

Imprezy zorganizowane przez Stowarzyszenie lub z jego udziałem


Klub Aktywności Społeczno-zawodowej 50+

 Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży  oraz Klub Aktywności Społeczno-zawodowej 50+ . Do Świetlicy uczęszcza 30 dzieci i młodzieży  a do Klubu ponad 40 osób. Klubem kieruje Pani Jadwiga Bendyk. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tyugodniu we wtorki i czwartki.
Prosimy o modlitwę by te zamierzenia mogły być zrealizowane.

Strony z działuSTOWARZYSZENIE Służba Człowiekowi