Menu

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
18361

Działalność Stowarzyszenia

    Stowarzyszenie działa od 1997 roku i za podstawowy cel przyjęło niesienie wszechstronnej pomocy wszystkim potrzebującym a w szczególności: - osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom - bezrobotnym - dzieciom i młodzieży - osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - osobom starszym, chorym i niedołężnym.
   Absolutnie nadrzędnym celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie godności każdej osoby i poszanowania jej praw, zgodnie z duchem Ewangelii i nauką Kościoła.
    W październiku 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego i w dalszym ciągu prowadzi swoją działalność wyłącznie w oparciu o społeczną pracę Członków.                
    Środki finansowe bądź rzeczy pozyskane w efekcie działań Stowarzyszenia przeznaczone są na realizację cyklicznych i doraźnych zadań statutowych, z których na szczególną uwagę, ze względu na zakres, zasięg i efekty zasługują:    

 

   
    * Wigilie dla Osób Niepełnosprawnych organizowane od 7 lat w okresie przedświątecznym, a ostatnie dwie edycje z udziałem reprezentantów wielu Zamojskich Organizacji działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, a więc: WTZ przy ul. Orlicz – Dreszera, WTZ przy ul. Peowiaków, WTZ przy Parafii św. Michała Archanioła Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Sadowej, Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „Feniks”. Dla uświetnienia uroczystości biorą w niej honorowy udział przedstawiciele władz samorządowych, sponsorzy, rodzice i opiekunowie. Łącznie w spotkaniu wigilijnym udział bierze ok. 130 osób – taka jest pojemność sali udostępnianej przez Proboszcza Parafii św. Michała Archanioła Przewodniczącego Stowarzyszenia „Służba Człowiekowi”, wśród nich co najmniej 90 uczestniczących to Osoby Niepełnosprawne.  

    * Uroczyste Śniadanie Wielkanocne o krótkiej jeszcze, bo zaledwie dwuletniej tradycji organizowane w Wielki Czwartek a więc w dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa, utrzymujące charakterystyczne dla tych Świąt elementy wiary, tradycji i kulinarne. Organizacyjnie jest wierną repliką Spotkania Wigilijnego.  

    * Wycieczko - pielgrzymki Pięciodniowe wyprawy autokarowe dla Osób Niepełnosprawnych realizowane od 2005r projektowane dla zapoznania z Krajem Ojczystym jego historią, tradycją i teraźniejszością. Przykładowa tematyka: 2006 r. „Śladami Mikołaja Kopernika i Chwały Oręża Polskiego”; 2007 r. „Szlakiem geologicznych Skarbów Polskiej Ziemi”. W zadaniach uczestniczy 45 osób w tym 32 Osoby Niepełnosprawne i 13 Opiekunów.  

    * Poznajemy teatr i miasto. Dwu – trzydniowe wycieczki w cyklu rocznym od roku 2001. 32 Osoby Niepełnosprawne pod nadzorem 13 Opiekunów poznają wybrane miasto uczestnicząc obowiązkowo w spektaklu teatralnym.  

    * Ognisko lub kulig - organizowana od 2001r. jednodniowa impreza dla 32 Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów, połączona z plenerem plastycznym, zwiedzaniem okolic, grzybobraniem lub innymi właściwymi dla pory roku i pogody atrakcjami.  

    
    * Świetlice. Od stycznia 2005 roku Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną dla Dzieci i Młodzieży oraz wspiera Integracyjny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży, który przejął funkcję Świetlicy Przyparafialnej działającej od 1999 roku. Świetlica i Ośrodek pracują 6 dni w tygodniu obejmując rotacyjnie ponad 170 Dzieci i Młodzieży.   

    *Tradycją staje się Msza Święta odprawiana w intencji naszych Dobrodziejów o godzinie 1800 w ostatnią niedzielę kwietnia każdego roku.

Wszystkie wymienione oraz inne nie opisane tu, a podejmowane i realizowane przez Stowarzyszenie działania, są - jak się okazuje - skutecznym, akceptowanym przez Dzieci, Młodzież i Dorosłych antidotum na patologię, wykluczenie społeczne oraz wszelkie zaniedbania fizyczne i moralne, które w coraz większym zakresie stają się udziałem naszej społeczności.  

                                                            Niektóre imprezy w obiektywie

Zegar

Wyszukiwanie