Menu

Święta

Niedziela, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Pierwsza Niedziela Adwentu

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
17964

Grupy modlitewne, ruchy i stowarzyszenia katolickie istniejące w parafii św. Michała:

1.    Ministranci i lektorzy
2.    Ruch Światło-Życie – młodzież i dzieci
3.    Kręgi Domowego Kościoła - rodziny
4.    Legion Maryi – 5 prezydiów
5.    Koła Żywego Różańca – 15 róż w tym 2 męskie
6.    Odnowa w Duchu Świętym - dorośli i młodzież
7.    Zespoły śpiewacze – dziecięcy i młodzieżowy
8.    Chór parafialny
9.    Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi”
10.    Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.    Wspólnota Krwi Chrystusa
12.    Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
13.    Szkolne Koło Caritas -2 szkoły
14.    Szkolne Koła Różańcowe dzieci i nauczycieli - 4 szkoły
15.    Szkolne Koło Adopcji na odległość
16.    Koło religijne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
17.    Żywa Droga Krzyżowa nauczycieli i pracowników szkoły
18.    Parafialny Zespół Charytatywny

Każda grupa jest otwarta i czeka na nowych uczestników. Tylko od Ciebie zależy czy dołączysz do którejś z nich, by wspólnie wspierać się w poznawaniu Pana Boga i wzrastaniu w wierze. We wspólnocie jest łatwiej, „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20) - mówi Pan Jezus. Nawet jeśli przyjdzie kryzys wiary, to wspólnie łatwiej go przezwyciężyć. Zapraszamy. Miejsca wystarczy dla wszystkich!

Kontakt: osobiście z księdzem lub: