Menu

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
20315

Grupy modlitewne, ruchy i stowarzyszenia katolickie istniejące w parafii św. Michała:

1.    Ministranci i lektorzy2.    Ruch Światło-Życie – młodzież i dzieci3.    Kręgi Domowego Kościoła - rodziny4.    Legion Maryi – 5 prezydiów5.    Koła Żywego Różańca – 15 róż w tym 2 męskie6.    Odnowa w Duchu Świętym - dorośli i młodzież7.    Zespoły śpiewacze – dziecięcy i młodzieżowy8.    Chór parafialny 9.    Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi” 10.    Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa 11.    Wspólnota Krwi Chrystusa 12.    Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego13.    Szkolne Koło Caritas -2 szkoły14.    Szkolne Koła Różańcowe dzieci i nauczycieli - 4 szkoły15.    Szkolne Koło Adopcji na odległość 16.    Koło religijne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 17.    Żywa Droga Krzyżowa nauczycieli i pracowników szkoły 18.    Parafialny Zespół Charytatywny

Każda grupa jest otwarta i czeka na nowych uczestników. Tylko od Ciebie zależy czy dołączysz do którejś z nich, by wspólnie wspierać się w poznawaniu Pana Boga i wzrastaniu w wierze. We wspólnocie jest łatwiej, „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20) - mówi Pan Jezus. Nawet jeśli przyjdzie kryzys wiary, to wspólnie łatwiej go przezwyciężyć. Zapraszamy. Miejsca wystarczy dla wszystkich!Kontakt: osobiście z księdzem lub:

Zegar

Wyszukiwanie