Menu

Święta

Niedziela, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Trzecia Niedziela Wielkanocna

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
17284

Tezy do bierzmowania

 1. Czym jest wiara?
 2. W jaki sposób chrześcijanin daje świadectwo o swojej wierze?
 3. W jaki sposób chrześcijanin rozwija swoją wiarę?
 4. Jakie jest streszczenie najważniejszych prawd wiary?
 5. Co to jest symbol apostolski?
 6. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?
 7. Jakie są Główne Prawdy wiary?
 8. Skąd wiemy, że Bóg istnieje?
 9. Co to jest Objawienie Boże?
 10. Co to jest tradycja?
 11. Co to jest Pismo św.?
 12. Czym jest Kościół?
 13. Kto założył Kościół?
 14. Jakie cechy posiada Kościół Chrystusowy?
 15. Jakie obrazy Kościoła pojawiają się najczęściej na kartach Pisma Świętego?
 16. Który moment w procesie powstawania Kościoła jest najważ­niejszy?
 17. Czym jest Hierarchiczna struktura Kościoła?
 18. Kim byli apostołowie?
 19. Wymień imiona 12 apostołów.
 20. Kim jest papież?
 21. Kim jest biskup?
 22. Jakie główne zadania pełnią w Kościele jego urzędowi przedstawi­ciele?
 23. Na czym konkretnie polega rola i zadanie świeckich w Kościele?
 24. Jakie są przykazania Kościelne?
 25. Jakie są święta nakazane?
 26. Czym jest sobór powszechny?
 27. Czym jest dekalog?
 28. Do czego odnosi się 1(2,3. itd.) przykazanie? Wykroczenia przeciwko 1(2,3.itd.) przykazaniu.
 29. Co to są cnoty teologiczne?
 30. Grzechy przeciwko wierze.
 31. Grzechy przeciwko miłości.
 32. Grzechy przeciwko nadziei.
 33. Stosunek człowieka do Boga objawia się przez:.
 34. Czym jest modlitwa chrześcijanina?
 35. Jakie istnieją formy modlitwy?
 36. Wykroczenia przeciw czystości.
 37. Wykroczenia przeciw godności małżeńskiej.
 38. Co to są sakramenty?
 39. Co to jest chrzest? Konsekwencje przyjętego chrztu.
 40. Co to jest bierzmowanie?
 41. Do czego zobowiązuje przyjęcie bierzmowania?
 42. Jakie są dary Ducha Świętego?
 43. Co to jest Eucharystia?
 44. Co to jest Komunia święta?
 45. Co to jest wiatyk?
 46. Co to jest sakrament pokuty?
 47. Co to jest namaszczenie chorych?
 48. Co to jest sakrament święceń?
 49. Co to jest sakrament małżeństwa?
 50. Jakie są błogosławieństwa ewangeliczne?
 51. Uczynki miłosierne względem duszy.
 52. Uczynki miłosierne względem ciała.
 53. Co to jest grzech?
 54. Co to jest grzech śmiertelny?
 55. Co to jest grzech powszedni?
 56. Jakie są grzechy główne?
 57. Jakie są grzechy cudze?
 58. Jaki grzech określamy mianem grzechu przeciw Duchowi świętemu?
 59. Jakie są grzechy wołające o pomstę do nieba?
 60. Co to jest łaska Boża?

Zegar

Wyszukiwanie