Menu

Święta

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
18147

Centrum Pastoralne

Budynek Centrum Pastoralnego, w którym mieści się Ośrodek i Świetlica Socjo...

W 1993roku powastała pozaszkolna Świetlica Parafialna Dla Dzieci i Młodzieży. Na początku swojego istnienia mieściła się w pomieszczeniu wygospodarowanym na plebanii. W 1999 roku 15 listopada przeniesiono Świetlicę do nowowybudowanego budynku Centrum Pastoralnego, gdzie wydzielono na jej działalność pomieszczenia znajdujące się w podpiwniczeniu i na parterze. Mieszczą się tam takie sale jak:- sportowa ,- teatralna,- ogólna - komputerowa- nauki własnej.Działalność Świetlicy ukierunkowana jest na zapewnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, pomocy w nauce, rozwijaniu zainteresowań poprzez zajęcia plastyczne, teatralne, sportowe, komputerowe i muzyczne.Udział w zajęciach świetlicowych jest bezpłatny i mogą w nich uczestnczyć dzieci i młodzież szkół zamojskich.Obecnie do Świetlicy zapisanych jest 170 dziewcząt i chłopców.

1 stycznia 2007r. świetlica została przekształcona w Integracyjny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży. Wszyscy dotychczasowi uczestnicy świetlicy stali się uczestnikami Ośrodka.

Od 1 stycznia 2015 roku Intergracyjny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży zakończył swoją działalność.

Zegar

Wyszukiwanie