Menu

Święta

Sobota, XIV Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
34371

Historia kościoła

KOŚCIÓŁ Kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Zamościu wybudowany został w 1911 r. jako garnizonowa cerkiew prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego. Projektantem świątyni był architekt Tom, autor typowego projektu rządowego cerkwi. Jej podobne powstały w Hrubieszowie, Chełmie, Dubience i Puławach. Świątynia była budowlą murowaną, jednonawową, założoną na wydłużonym planie. Od wschodu do nawy przylegało prezbiterium z dobudowaną absydą i dwie zakrystie po obu stronach. Oprócz wejścia głównego w zachodniej elewacji, na poprzecznej osi znajdowały się dwa wejścia boczne, wysunięte małymi kruchtami na zewnątrz, co sugerowało w planie rysunek krzyża. Podobną kruchtę posiadało wejście główne. Nad prezbiterium znajdowała się duża kopuła na 8 - bocznej wieży. Dwie małe kopułki oraz wieża były także nad kruchtą. Wieża nad kruchtą miała zmienny przekrój - do wysokości kalenicy kwadrat, powyżej ośmiobok. Na elewacji frontowej oraz bocznych były attyki. Ściany zewnętrzne budowli pokrywała okładzina z ceramicznych płytek, imitujących cegłę, w przyziemiu cokół kamienny o fakturze rustyki. Na elewacjach umieszczono: gzyms, fryz kopertowy, portale drzwi wejściowych z łęków uskokowych na kolumnach, obramienia okien z łęków wspartych na gzymsie i półkolumnach, półkoliste tympanony i maswerki, tonda - wykonane z białej profilowanej cegły. Dekoracje te oraz ceglane elewacje nadawały budowli surowego oblicza W latach międzywojennych usunięto ze świątyni wieżę z cerkiewną kopułą znad prezbiterium, dwie kopułki znad kruchty oraz attyki. W miejsce wieży z kopułą powstała sygnaturka. Kościół otrzymał jednorodne wyposażenie, na które składały się neobarokowe ołtarze: główny i dwa boczne oraz ambona. Miejsce ikonostasu zajął ołtarz z obrazem "Chrystusa na tle Wawelu" namalowany przez miejscowego artystę Edwarda Kopcińskiego (obecnie w Kurii Diecezjalnej w Zamościu). Obraz ten z czasem przeniesiony został do bocznego ołtarza a jego miejsce zajął wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ponadto były tu obrazy: „Ostatnia Wieczerza”, „Wjazd do Jerozolimy”, „Ukrzyżowanie”, „Św. Piotr i Paweł” oraz Droga Krzyżowa. Po formalnym przejęciu kościoła podjęto jego remonty, doposażanie oraz urządzanie terenu przykościelnego. Na przełomie lat 60 i 70-tych, nad głównym wejściem do kościoła umieszczono figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Figurę wykonał z wapienia józefowskiego kamieniarz Kudełka z Józefowa Ordynackiego. W miarę rozwoju północnych dzielnic Zamościa, kościół w sensie lokalowym, nie zaspakajał potrzeb wiernych. Od początku lat 80 -tych czynione były przez księdza Eugeniusza Golińskiego starania o rozbudowę świątyni. Starania te zostały sfinalizowane i w latach 1985 - 1991 kościół przebudowano i powiększono. Autorem projektu przebudowy był zamojski architekt Jan Radzik. W miejscu dawnego prezbiterium, absydy i zakrystii powstało większe prezbiterium z transeptem. W zachowanej nawie nie zmienione pozostały charakterystyczne ceglane elewacje, a elewacje dobudowanej części kościoła nawiązują elementami architektonicznymi do pierwotnego wystroju świątyni. W grudniu 2010 roku zagospodarowano poddasze nad zakrystią, czyniąc zeń bardzo dobrze urządzony magazyn na skaładowanie elementów okolicznościowych dekoracji i sprzętu pomocowego dla funkcjonowania świątyni. W sierpniu 2011 roku ostatecznie połączono rozbudowaną część kościoła przez położenie posadzki z tego samego marmuru w dawnej części świątyni. Zabieg ów pozwolił zakończyć ostatecznie długie lata rozbudowy i przygotować olatarz i kościół do poświęcenia. Aktu tego dokonał Biskup Zamojsko-Lubaczowski (obecnie Metrpolita Częstochowski) Wacław Depo dnia 17 grudnia 2011 roku.  -------------------------------------------------------------------------------- WYPOSAŻENIE Obecne WYPOSAŻENIE kościoła pochodzi z lat 90-tych. Wykonane zostało przez Janusza Szczekana. W ołtarzu głównym znajduje się gipsowa rzeźba „Chrystus Dobry Pasterz” (1995 r.), w ołtarzach bocznych z 1996 r. „Michał Archanioł” i „Jasna Góra” z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy (dawniej w ołtarzu głównym). Autorstwa J. Szczekana jest także Droga Krzyżowa (1996 r.). Kościół posiada WITRAŻE wykonane w latach 1990 - 1992 w krakowskiej Pracowni Witraży Zbigniewa Gustaba. Witraże w nowej części kościoła przedstawiają sceny ewangeliczne z życia Pana Jezusa, zaś w starej części postaci polskich świętych i błogosławionych. Kościół posiada trzy DZWONY napędzane elektronicznie: najmniejszy z 1928 r. oraz dwa – noszące imiona „Św. Michał Archanioł” i „Maryja” z 1980r. W roku 2010 kościół otrzymał witarże w oknach kopuły ("Ostatnia Wieczerza", Wniebowziecie NMP" i Sąd ostateczny) i dachu (bł. ks. Jerzy Popiełuszko i Sł. Boży Jan Paweł II). W pierwszej połowie września 2010 roku gruntownie odrestaurowano mozaikę na zewnętrznej ścianie kościoła dedykowaną Panu Jezusowi Miłosiernemu z okazji 2000 lat chrześciajństwa.  W uroczystość odpustową 25 września 2011 roku Arcybiskup Stanisław Wielgus poświęcił obraz bł. Jana Pawła II zawieszony w dobudowanej części kościoła. Tego samego roku 13 grudnia podczas misji parafialnych - franciszkanin ojciec Sławomir Zieliński poświęcił obraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki przeznaczony do rozbudowanej części kościoła. W grudniu 2011 roku ołatrz ofiary otrzymał nową marmurową podstawę. W tym samym czasie dokonano renowacji krzyża w kruchcie, zawieszono tekst odnoszący się do historii kościoła i parafii oraz umieszczono tablicę pamiatkową z poświęcenia światyni. W lutym 2012 roku rozbudowano mensy ołtarzy bocznych i zestrojono marmurowe ich podstawy z kolorystyką ołtarza głównego oraz jego motywami dekoracyjnymi.-------------------------------------------------------------------------------- BUDYNEK GOSPODARCZY W roku 1992 mgr inż. arch. Jan Radzik wykonał projekt budynku gospodarczego, zwanego „chińskim domkiem”, który stanął w południowo - wschodnim narożniku cmentarza przykościelnego. W kwietniu 2010 roku część obiektu wewnętrznie przebudowano i dostosowano do potrzeb parafialnego Punktu charytatywnego. -------------------------------------------------------------------------------- CMENTARZ PRZY KOŚCIELE W latach 60-tych wykonano pierwsze powojenne ogrodzenie terenu wokół kościoła. W sierpniu 2009 roku dokonano renowacji ogrodzenia (prostowanie pogętych przęseł, malowanie i konserwacja całości). Na cmentarz przy kościele w końcu lat 60-tych, z posesji Józefa Kołtuna przeniesiono betonową figurę. Figurę tą gruntownie odrestaurowano w drugiej połowie sierpnia 2011 roku. Obecne ogrodzenie od ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wojska Polskiego powstało w 1979 r., podczas regulacji ulic. Płot oddzielający teren kościelny od koszar to także inwestycja związana z licznymi pracami prowadzonymi w mieście z okazji obchodów 400 – lecia. We wrześniu 1979 r. ułożony został chodnik wokół kościoła. Po pierwszych w parafii Misjach Świętych, które miały miejsce od 3 do 11 listopada 1979 r. ustawiono drewniany krzyż misyjny. W maju 2011 roku firma Drewkol wykonała gruntowną renowację krzyża misyjnego. W 1991 r. firma Jas-Pol wykonała kanalizację burzową. Po zakończeniu rozbudowy i remontu kościoła uporządkowano otoczenie i założono trawnik. Z okazji Roku Jubileuszowego, w 2000 r. na północnej elewacji kościoła umieszczono mozaikę Chrystusa Miłosiernego, którą zaprojektował i wykonał Tadeusz Sokal z Krakowa. W październiku 2001 r. i kwietniu 2002 r. przy kościele posadzono krzewy ozdobne wg projektu mgr inż. Danuty Kawałko. Firma Jana Tarnowskiego z Zamościa, w marcu 2002 r. wykonała konserwację drzew przy kościele. W lipcu 2009 roku drogę na parking od strony ul. Wojska Polskiego obsadzono krzewami ozdobnymi. Wg projektu mgr inż. Jana Stańczaka w 2002 r. kosciół otrzymał iluminację z zewnątrz.W 2005 roku oddano do użytku parking, który powstał przy kościele dzięki staraniu ks. Eugeniusza Derdziuka. W latach 2009 - 2011 na cmentarzu przykościelnym wzniesiono kaplicę NMP Królowej pokoju z akcentem katyńskim w podstawie klęcznika. Półtoraroczne starania ks. Wiesława Galanta - proboszcza parafii - doprowadziły do wybudowania wyjazdu z przykościelnego parkingu na ul. Piłsudskiego. Inwestycja ta udrożniła parking i w znacznej mierze poprawiła komfort korzystania z niego przez wiernych.  

Zegar

Wyszukiwanie