Menu

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
27347

Historia parafii

Parafia pod wezwaniem Św. Michała Archanioła erygowana została dekretem Biskupa Lubelskiego Bolesława Pylaka z 12 kwietnia 1979 r., jako trzecia wówczas parafia w Zamościu. Obecna świątynia parafialna w 1918 r. przekazana została kościołowi katolickiemu i przebudowana dla potrzeb duszpasterstwa wojskowego, pełniąc funkcję kościoła garnizonowego. W czasie II wojny światowej mieścił się w niej niemiecki magazyn materiałów sanitarnych. Po wojnie ponownie był tu kościół garnizonowy do 1948 r. Gdy zabrakło kapelanów wojskowych kościół przejęli księża kolegiaccy, którzy odprawiali nabożeństwa dla okolicznych mieszkańców. Równocześnie czynione były starania o prawne przejęcie kościoła. Dnia 6 września 1957 r. w zamojskim ratuszu, główny Kwatermistrz Wojska Polskiego, za pośrednictwem przedstawicieli Miejskiej Rady Narodowej przekazał kościół Diecezji Lubelskiej, na ręce dziekana zamojskiego. W 1961 r. ks. Biskup Piotr Kałwa podnosi kościół do rangi rektoratu. Do opieki nad kościołem, proboszcz kolegiaty ksiądz Franciszek Zawisza wyznaczył księdza Eugeniusza Golińskiego, który od maja tegoż roku pełnił funkcję rektora kościoła św. Michała Archanioła. W związku z dużym rozwojem północnej części miasta od 1 września 1974 r. ustanowiono przy kościele pełne duszpasterstwo parafialne, zaś w 1979 r. powołano parafię. Dekretem Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Jana Śrutwy z dnia 17 grudnia 1994 r., na terenie Parafii Św. Michała Archanioła, ustanowiona została Kaplica Chrystusa Dobrego Pasterza w Zakładzie Karnym w Zamościu. 17 grudnia 2011 roku Biskup Zamojsko-Lubaczowski Wacław Depo dokonał poświęcenia ołtarza i parafialnego kościoła po wielu latatch jego rozbudowy. TERYTORIUM PARAFII obejmuje północną część miasta. W chwili powołania w skład parafii wchodziły następujące ulice, wyłączone z parafii kolegiackiej: Janowice Duże, Krucza, Ogrodnicza, część Orzeszkowej (od nr 30 i 19), Oboźna, Okrzei, Wspólna, Wąska, Wiejska, Reymonta, Tartaczna, Lubelska (od nr 33), Brzozowa, Szwedzka, Powstańców, Aleje Ludowego Wojska Polskiego, Powiatowa, Starowiejska, Łączna, Majdan. Miasto ciągle się rozrastało i przybywało ulic, z tego też powodu powiększała się i parafia. Dekretem Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Jana Śrutwy z 22 grudnia 1994 r., powołującym Parafię Św. Brata Alberta, od Parafii Św. Michała Archanioła odłączone zostały następujące ulice: Graniczna, Chmielna, Słonecznikowa, Tarninowa, Głogowa, Północna, Powiatowa (od ulicy Sikorskiego), Majdan, Sikorskiego, Armii Ludowej, Armii Krajowej, Kierszniewskiej, Batalionów Chłopskich, gen. Wróblewskiego, mjr Milejewa, Powstańców, gen. Dembowskiego, gen. Korczyńskiego, Atamanowa, Topolowa, Szwedzka (nr-y nieparzyste), Brzozowa, Lubelska (prawa strona od Brzozowej, lewa od obwodnicy), Reymonta (od obwodnicy), Tartaczna. Dekretem Kurii Diecezjalnej z 18 lutego 1998 r. dokonano korekty granic między Parafią Św. Michała Archanioła i Św. Brata Alberta. Z Parafii Św. Michała Archanioła wydzielono mieszkańców numerów parzystych ul. Szwedzkiej od skrzyżowania z ulicą Akacjową do końca oraz mieszkańców ul. Dobrej. Dekret wszedł w życie od I Niedzieli Wielkiego Postu 1998 r.

Dęby dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II

Inicjatywa sadzenia dębów dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II
Kapituła "Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa" powołana w obecności prof. dr hab. Jana Śrutwy biskupa ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej podjęła inicjatywę sadzenia dębów dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II.
W każdej parafii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej posadzone zostaną trzy dęby imienia:
1. Papieża Jana Pawła II,
2. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia,
3. osoby zasłużonej dla regionu - parafii.

Celem inicjatywy jest:
- świętowanie jubileuszu 85 urodzin Ojca Świętego i upamiętnienie Jego pontyfikatu,
- przybliżenie młodzieży autorytetów z życia społeczno-religijnego,
- uczenie szacunku wobec przyrody,
- integracja lokalnych społeczności wokół wartości nadrzędnych.

Akcja sadzenia dębów jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego Jana Pawła II o ochronę kraju przed ekologicznym zniszczeniem, który skierował do wiernych podczas pobytu w Zamościu 12 maja 1999 r.
Dęby pobłogosławione zostały podczas Mszy św. w Zamojskiej Katedrze, sprawowanej w intencji Ojca Świętego, pod przewodnictwem ks. bp. Jana Śrutwy, dnia 30 kwietnia 2005 r.
Parafia św. Michała Archanioła w Zamościu otrzymała cztery dęby. Trzy z nich posadzone zostały przy kościele dnia 8 maja 2005 r., po Mszy świętej o godz. 9.00. Dwa dęby posadzono przed frontem kościoła od ulicy Piłsudskiego. Poświęcony Janowi Pawłowi II w sąsiedztwie krzyża misyjnego, Prymasowi Tysiąclecia przy figurze. Trzeci dąb poświęcony ks. prałatowi Eugeniuszowi Golińskiemu - organizatorowi duszpasterstwa przy kościele św. Michała, wieloletniemu proboszczowi, inicjatorowi remontu i rozbudowy kościoła oraz budowy domu parafialnego i Centrum Pastoralnego - posadzony został w północno-wschodnim narożniku przykościelnego cmentarza, w sąsiedztwie prezbiterium.
Drzewa poświęcone Ojcu Świętemu i Prymasowi Tysiąclecia sadził ks. proboszcz Eugeniusz Derdziuk, zaś drzewo upamiętniające pracę ks. prałata Eugeniusza Golińskiego sadził sam imiennik. Akcja sadzenia drzew odbyła się w obecności wiernych zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii.
Czwarty dąb posadzony został przy Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, 18 maja 2005 r. w dniu urodzin Ojca Świetego.

W latach 2009 - 2011 dokonano renowacji wnętrza parafialnego kościoła, ujednolicenia jego wystroju i posadzki, którą w starej części położono w sierpniu 2011 roku z marmuru "Biała Marianna". Kosciół otrzymał także witraże w dachu i swojej kopule oraz zewnętzrną mozaikę Jezusa Miłosiernego odrestaurowaną od podstaw. Wszytkie te zabiegi przyczyniły się do podjęcia starań o poświęcenie światyni po wielu latach jej rozbudowy. Powrót na stronę główną

Zegar

Wyszukiwanie