Menu

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
52923

Sakrament małżeństwa

kiss.gif
Właściwym miejscem zawierania sakramentu małżeństwa jest parafia narzeczonego lub narzeczonej. Ważne jest fakryczne miejsce zamieszkania, a nie zameldowanie. W innej parafi może być ślub tylko na podstawie licencji, lub pisemnej zgody właściwego proboszcza na przeprowadzenie rozmów kanonicznych z narzeczonymi i ślub poza własną parafią.

NARZECZENI ZGŁASZJĄ SIĘ W KANCELARII PARAFIALNEJ PRZYNAJMNIEJ 3 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM TERMINEM ŚLUBU.


Wymagane dokumenty:
- aktualny odpis aktu chrztu (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) z adnotacją o bierzmowaniu,
- ostatnie świadectwo z oceną z nauki religii,
- dowód tożsamości,
- zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w trzech egzemplarzach) z USC (ważne 3 miesiące) lub odpis skrócony aktu małżeństwa z USC
- wdowcy - akt zgonu poprzedniego współmałżonka.

Katechezy przedślubne

Katechezy (konferencje) przedślubne prowadzone są przez księży w czwartki po Mszy św. o godz. 18.00 w sali nad zakrystią kościoła parafialnego.


W okresie od grudnia do końca wizytu duszpasterskiej katechezy przedmałżeńskie są zawieszone. Rozpoczną się na początku lutego.


Jednocześnie informujemy, że ci, którzy nie mogą wziąć udziału w katechezach prowadzonych w parafii, mogą je zastąpić udziałem w dwudniowych katechezach dla narzeczonych w Domu Rekolekcyjnym MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA w Łabuńkach I koło Zamościa. Więcej o katechezach w formie dni skupienia dla narzeczonych >>>

 

Spotkania w Katolickiej Poradni Rodzinnej

  • poniedziałki godz. 17.00 - 18.00 - spotkania indywidualne dla narzeczonych i małżonków
  • II środa miesiąca godz. 17.00 - konferencja - Odpowiedzialne rodzicielstwo i naturalne planowanie rodziny
  • III środa miesiąca godz. 17.00 - konferencja - Rozwój miłości w małżeństwie; dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego.

Dzień skupienia dla narzeczonych w Katedrze w III niedzielę miesiąca (z wyjątkiem wakacji) od godz. 10.00 w sali konferencyjnej (przy kancelarii).

Zegar

Wyszukiwanie