Menu

Święta

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
44680

Wizyta duszpasterska - kolęda

Kościół uczy, że „Wizyta duszpasterza ma na celu przede wszystkim to, aby w jego osobie sam Chrystus wstąpił do waszego domu i przyniósł wam radość i pokój” (OBł 76). Będziemy się modlić o pomyślność waszych rodzin w waszych domach. Prosimy, by wszyscy domownicy byli w domu. Niech będzie przygotowany stolik przykryty białym obrusem, krzyż i świece, woda święcona i kropidło. Wodę święcona można wziąć w kruchcie kościoła i w zakrystii. Dzieci i młodzież przygotują zeszyty z religii do podpisania. Kontynuujmy dobry zwyczaj zapraszania kapłana do swego mieszkania, a następnie odprowadzenia go do sąsiada. Tam, gdzie drzwi będą zamknięte ksiądz nie będzie się dobijał przypuszczając, że mieszkańcy tego domu nie chcą skorzystać z jego posługi.

 

Wizyta Duszpasterska 2022/2023

 

Program Wizyty Duszpasterskiej

 

27.12.2022

Od 10:30

ul. Bema - Domy Prywatne

ul. Bema 4

ul. Bema 6

ul. Poniatowskiego 1

 

 

28.12.2022

Od 9:00

ul. Dąbrowskiego 2

ul. Dąbrowskiego 3

ul. Dąbrowskiego 4

ul. Dąbrowskiego 5

 

 

Od 10:30/11:00

ul. Dąbrowskiego 6

ul. Dąbrowskiego 7

 

 

Od 15:30

ul. Oboźna 21, 21a (od 21a i od ostatniej klatki 21)

ul. Oboźna 23 (od pierwszej i ostatniej klatki schodowej)

 

 

29.12.2022

Od 9:00

ul. Poniatowskiego 3

ul. Poniatowskiego 5

ul. Poniatowskiego 6

ul. Poniatowskiego 7

 

 

Od 10:30/11:00

ul. Poniatowskiego 8

 

 

Od 15:30

ul. Oboźna 25 (od pierwszej i ostatniej klatki schodowej)

ul. Oboźna 27, 27a (od pierwszej klatki i od domu 27a)

 

 

30.12.2022

Od 9:00

ul. Poniatowskiego 9

ul. Poniatowskiego 10

ul. Poniatowskiego 11

ul.Poniatowskiego 13

 

 

Od 10:30/11:00

ul. Poniatowskiego 15

ul. Poniatowskiego 17

 

 

Od 15:30

ul. Oboźna 29 (od pierwszej i ostatniej klatki schodowej)

ul. Oboźna 31 (od pierwszej i ostatniej klatki schodowej)

 

 

31.12.2022

Od 9:00

ul. Piłsudskiego 55 Rozpoczęcie od 55 i od 65B

ul. Piłsudskiego 57

ul. Piłsudskiego 59

ul. Piłsudskiego 61

ul. Piłsudskiego 63, 65B

 

ul. Lubelska (Prawa i Lewa strona) Rozpoczęcie od Ronda im. Hellera

 

 

PONIEDZIAŁEK 02.01.2022

Od 9:00 ul.Wybickiego 4

ul. Wybickiego 8

 

Od 15:30

ul. Lazurowa (od ul. Powiatowej do ul. Olchowej) Rozpoczęcie od ul Powiatowej i Olchowej

ul. Botaniczna

ul. Wiosenna

 

WTOREK 03.01.2023

Od 9:00 ul.Wybickiego 6 Od 1, 2,3 klatki schodowej

 

Od 15:30 ul. Poziomkowa

ul. Irysowa

ul. Wrzosowa

ul. Czeremchowa, ul. Narcyzowa Rozpoczęcie od ul Narcyzowej

 

 

ŚRODA 04.01.2023

Od 9:00 ul. Orzeszkowej 19

ul. Orzeszkowej 21

 

Od 15:30 ul. Jesionowa

ul. Olchowa

ul. Jaśminowa

ul. Słowicza

 

CZWARTEK 05.01.2023

Od 9:00 ul. Orzeszkowej 23

ul. Orzeszkowej 30

 

Od 15:30 ul. Lazurowa (od ul. Olchowej do ul. Kalinowej) Rozpoczęcie od początku i końca odcinka

ul. Modrzewiowa, ul. Orzechowa Roczpoczęcie od 1 numerów

ul. Kasztanowa Roczpoczęcie od 1 numerów

 

SOBOTA 07.01.2023

Od 9:00 ul. Wojska Polskiego - Domy Prywatne Rozpoczęcie równolegle po obydwu stronach ulicy od ul. Powiatowej i ul. Namysłowskiego

ul. Wojska Polskiego - Bloki Rozpoczęcie od 2a, 2b, 2c, 2d, 2e

 

Od 10:15 ul. Wojska Polskiego od strony Kościoła numery nieparzyste

 

PONIEDZIAŁEK 09.01.2023

Od 9:00 ul. Namysłowskiego, ul. Fabryczna Rozpoczęcie od ul. Namysłowskiego

ul. Starowiejska "Rozpoczęcie od Ronda przy

ul. Powiatowej i ul. Namysłowskiego"

 

Od 10:00/10:30 ul. Zagłoby

 

Od 15:30 ul. Grabowa, ul.Jodłowa Rozpoczęcie od ul. Grabowej

ul. Dębowa

ul. Bukowa, ul. Cisowa Rozpoczęcie od ul. Bukowej

ul. Sokola, ul. Sowia, ul. Pawia Rozpoczęcie od ul Sokolej

 

WTOREK 10.01.2023

Od 9:00 ul. Orzeszkowej 32

ul. Orzeszkowej 34

 

Od 15:30 os. Królewskie ul. Chrobrego Rozpoczęcie od ul. Powiatowej

"ul. Mieszka I, ul. Kazimierza Wielkiego,

ul. Krzywoustego" "Rozpoczecie ul. Kazimierza Wielkiego

od ul. Mieszka I"

ul. Łokietka, ul. Zygmunta Starego, ul. Batorego, ul. Władysława Jagiełyy Rozpoczęcie od ul. Starowiejskiej

 

ŚRODA 11.01.2023

Od 9:00 ul. Powiatowa Rozpoczęcie od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego (1 Ksiądz) i od granicy z parafia św. Brata Alberta (1 Ksiądz)

ul. Orzeszkowej 40

 

Od 15:30 ul. Kalinowa

ul. Akacjowa, ul. Malinowa, ul. Różana Rozpoczęcie od ul. Akacjowej

ul. Lazurowa (od. ul. Kalinowej do ul. Sowińskiego)" Rozpoczęcie od początku i końca ulicy

 

CZWARTEK 12.01.2023

Od 9:00 ul. Szwedzka, ul Sowińskiego Rozpoczęcie od ul. Szwedzkiej; (ok. 10:15 ul. Sowińskiego)

ul. Piastowska, ul. Przyjaźni Rozpoczęcie od ul. Piastowskiej

 

Od 15:30 ul. Wąska 1

ul. Wąska 5

ul. Wąska 20 Rozpoczęcie od pierwszej i ostatniej klatki schodowej

 

PIĄTEK 13.01.2023

Od 9:00 ul. Orzeszkowej 36 Rozpoczęcie od pierwszej i ostatniej klatki schodowej

ul. Orzeszkowej 38

 

Od 15:30 ul. Piłsudskiego 31 Rozpoczęcie od pierwszej i ostatniej klatki schodowej

ul. Piłsudskiego 35 Rozpoczęcie od pierwszej klatki schodowej - 1 Ksiądz

 

SOBOTA 14.01.2023

Od 9:00 ul. Dzieci Zamojszczyzny Rozpoczęcie od końca ulicy

ul. Włościańska Rozpoczęcie od początku i końca ulicy

ul. Krucza, ul. Leśna, ul. Zdrojowa Rozpoczęcie od strony ul. Dzieci Zamojszczyzny

 

 

PONIEDZIAŁEK 16.01.2023

Od 9:00 ul. Wiejska - Domy Prywatne Rozpoczęcie od początku i końca ulicy

 

ul. Lisa-Kuli 4

 

Od 15:30 ul. Wąska 18 Rozpoczęcie od pierwszej i ostatniej klatki schodowej

ul. Wąska 3 Rozpoczęcie od pierwszej klatki schodowej

 

WTOREK 17.01.2023

Od 9:00 ul. Gen. Maczka - Domy Prywatne

ul. Podchorążych

ul. Czwartaków

 

Ok. 10:30 ul. Gen. Maczka 4

ul. Gen Maczka 15 / Dawna Krasickiego /

 

Od 15:30 ul. Wąska 11

ul. Wąska 16

 

 

ŚRODA 18.01.2023

Od 9:00 ul. Ogrodnicza

ul. Wspólna - Domy Prywatne

ul. Wąska - Domy Prywatne

 

Ok. 10:30 ul. Okrzei Rozpoczęcie od ul. Piłsudskiego i od końca ulicy

 

Od 15:30 ul. Wspólna 4 Rozpoczęcie od pierwszch klatek schodowych

ul. Wspólna 6

ul. Wspólna 8

 

Od 17:00/17:30 ul. Wspólna 10

 

CZWARTEK 19.01.2023

Od 9:00 ul. Janowicka, ul. Łęczna Rozpoczęcie od pierwszych i ostatnich numerów i od ul. Łęcznej

 

Od 15:30 ul. Wiejska 15

ul. Wspólna 12

ul. Wspólna 18

 

Od 17:30/18:00 ul. Wspólna 15

ul. Wiejska 19 Rozpoczęcie od pierwszej i ostatniej klatki schodowej

 

PIĄTEK 20.01.2023

Od 9:00 ul. Koszary 10,12,13

ul. Koszary 53,55,56

ul. Koszary 57

 

Od 15:30 ul. Piłsudskiego 67 Rozpoczęcie od 1, 3 i ostatniej klatki schodowej

 

SOBOTA 21.01.2023

Od 9:00 "ul. Reymonta z bocznymi oprócz ul. Podchorążych Rozpoczęcie od początku, od końca ulicy i ul. Równej"

 

PONIEDZIAŁEK 23.01.2023

Od 9:00 ul. Koszary 58, 59

ul. Koszary 63

 

Od 15:30 ul. Wiejska 3 Rozpoczęcie od pierwszej i ostatniej klatki schodowej

 

Od 17:00/17:30 ul. Wiejska 7

 

WTOREK 24.01.2023

Od 9:00 ul. Koszary 64, 64a

ul. Koszary 88

 

Od 10:30 ul. Koszary 65

 

Od 15:30 ul. Wiejska 23 Rozpoczęcie od pierwszej i ostatniej klatki schodowej

 

Od 17:00/17:30 ul. Wiejska 9

 

ŚRODA 25.01.2023

Od 9:00 ul. Dwernickiego

ul. Ordona

 

Od 15:30 ul. Wiejska 21 Rozpoczęcie od pierwszej i ostatniej klatki schodowej

 

Od 17:00/17:30 ul. Wiejska 11

 

CZWARTEK 26.01.2023

Od 9:00Wizyta na indywidualne zgłoszenie

 

Od 15:30 ul. Lisa-Kuli 1 Rozpoczęcie od początku i końca ulicy

 

Od 17:00/17:30 ul. Wiejska 13

 

PIĄTEK 27.01.2023

Od 9:00Wizyta na indywidualne zgłoszenie

 

Od 15:30 ul. Lisa-Kuli 1a Rozpoczęcie od początku i końca ulicy

 

Od 17:00/17:30 ul. Lisa-Kuli 1b

 

SOBOTA 28.01.2023

Od 9:00Wizyta na indywidualne zgłoszenie

Po wizycie duszpasterskiej

Zegar

Wyszukiwanie