Menu

Święta

Sobota, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni

Statystyki

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3239506

Artykuły, galerie fotografii i listy plików

Zdjęcia z Bożego Ciała

W dniu 10 listopada w Centrum Pastoralnym odbył się już szósty przegląd piosenki pod nazwą "Gdy Piosenka Szła do Wojska", w którym uczestniczyło 17 zespołów osób niepełnosprawnych z całej Lubelszczyzny. Każdy zespół zaprezentował dwie piosenki o tematyce patriotycznej lub żołnierskiej. Po występach posilano się grochówką wojskowa przygotowaną przez uczestników naszego warsztatu. Wszystkie zespoły otrzymały upominki i dyplomy.

W Centrum Pastoralnym w dniu 15 stycznia odbyło się 10 spotkanie opłatkowe szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W spotkaniu Uczestniczył Pasterz naszej Diecezji ks. Biskup Marian Rojek oraz przedstawiciele 34 szkół i zaproszeni goście. Na zakończenie wszyscy mieli okazję skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez WTZ i Spółdzielnię Socjalną Casus.

W dniu 1 października 2014 roku Warsztat Terapii Zajęciowej obchodził 15 rocznicę działalności. W związku z tym odbyły się uroczystości jubileuszowe, w których uczestniczyli wszyscy proboszczowie naszej parafii, wszyscy dotychczasowi kierownicy warsztatu, pracownicy a także uczestnicy, rodzice i goście zaproszeni.

Już piąty raz odbył się w naszym warsztacie Przegląd Piosenki Żołnierskiej , Partyzanckiej i Patriotycznej. Do przeglądu zgłosiło się 19 zespołów z Województwa lubelskiego. Przegląd swoją obecnością zaszczycili również Jego Ekscelencja Ks. Biskup Marian Rojek, Prezydent Miasta Pan Marcin Zamoyski, Przewodniczący Rady Miasta Jan Matwiejczuk, Dyrektor MCPR Małgorzata Żołyńska, Komendant Miejski Policji mł. insp. Konrad Piziorski i inni.

Czwarty Przegląd odbył się 7 listopada a brało w nim udział 18 zespołów z całego województwa lubelskiego.

foto Paweł Nowak

Fot. Nowak

fot. Rudi

Przez całe wakacje zapraszamy na zajęcia w naszej świetlicy.

foto: kto miał aparat w rękach :)

fot. Paweł Nowak

Na Mszy św. o godzinie 12.00 nastąpiło uroczyste przyjęcie kandydatów do liturgicznej służby ołtarza.

2 maja w naszej parafii razem z kajakarzami roztocza dziękowaliśmy Panu Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II, który jak sam mówił "z kajaka przesiadł się na Łódź Piotrową". Po Mszy św. w naszym kościele parafialnym udaliśmy się na spływ rzeką Wieprz a zakończyliśmy wspólnym ogniskiem.

Foto: Mateusz

Foto: Mateusz

Foto: Magdalena i Mateusz

Zdjęcia powstały dzięki staraniom ks. Tadeusza, który znalazł aparat - gdzie to on sam jeden wie - oraz Oli - która śpiewając robiła zdjęcia :)

Fot. Ks. Rudolf Karaś

Fot. ks. Rudolf Karaś

Fot. ks. Rudolf Karaś

Fot. Ks. Rudolf Karaś

Fot. ks. Tadeusz Solski

Fot. Paweł Dąbrowski - aparatem foto pożyczonym :)

Fot. Paweł Dąbrowski - aparatem fotograficznym ks. Rudolfa :)

Fot. ks. Rudolf Karaś

Fot. Magdalena Madej

Fot. Magdalena Madej

Przyjęcie nowych ministrantów w Niedzielę Palmową 28.03.2010r.

Fot. ks. Rudolf Karaś

Fot. ks. Rudolf Karaś

  Rodzina

Słowo życia na lipiec 2007

W niedzielę 22 lipca 2007r. o godz. 10.30 odprawił Mszę św. Prymicyjną ks. Michał Bendyk. Ks. Michał pochodzi z naszej parafii, a święcenia kapłańskie przyjął we Francji i tam będzie pracował. W Mszy św. Prymicyjnej uczestniczyli nasi parafianie i liczna rodzina Prymicjanta. Swoją modlitwą wspieramy młodego kapłana i wraz z nim dziękujemy Bogu za dar powołania.

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.(Mt10,32)

Słowo życia na maj 2007

Pani Anna Walotek, przyjaciel osób niepełnosprawnych, była z nimi i taką Ją pamiętają.

Uczestnicy dotychczasowych turnusów warsztatowtch spotkali się 11 IV 2007r. na dzielenie się wielkanocnym jajkiem i odnowienie przyjaźni i znajomości. Spotkanie odbyło się w Centrum Pastoralnym przy parafii św. Michała w Zamościu.

W dniu ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa naszym i wszystkim kapłanom życzymy wszelkich łask od Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa

Dnia 17 marca 2007r. w naszej parafii miał miejsce Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Rejonu Zamość. O godz. 16.00 było spotkanie animatorów Rejonu, o godz. 18.00 Eucharystia, po Mszy św. adoracja Pana Jezusa.Oto kilka fotek z tej uroczystości

Turnus warsztatowy kończy się wręczeniem certyfikatów uczestnictwa i smutkiem spowodowanym koniecznością rozstania.

Kolejny turnus realizacji programu Caritas

Katolickie Stowarzyszenie SŁUŻBA CZŁOWIEKOWI, WTZ i parafia św. Michała zorganizowały wycieczkę dla Osób Niepełnosprawnych Śladami Mikołaja Kopernika i chwały oręża polskiego.Oto krótkie i niepełne sprawozdanie fotograficzne z tej imprezy.

Prace wykonywane są przez Uczestników WTZ w ramach zajęć rehabilitacyjnych w poszczególnych grupach terapeutycznych.

Ojciec św. Benedykt XVI mianował 5 sierpnia nowego ordynariusza Dziecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Ruszyli. Poszli z modlitwą. Liczymy na ich modlitwę i wspieramy swoją.

W Boże Ciało o godz. 18.00 została odprawiona Msza św. dziękczynna w 25 lecie kapłaństwa. Mszę sw. koncelebrowali: ks. proboszcz wraz z księżmi z którymi 25 lat temu był święcony. W uroczystości uczestniczyli księża z dekanatu i okolic Zamościa.

Kierowcy pomagają misjonarzom

Zachęta Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę

Aby powiększyć zdjęcia kliknij najpierw: ODŚWIEŻ STRONĘ

Aby powiększyć zdjęcia kliknij najpierw: ODŚWIEŻ STRONĘ

Jak działają media na świadomość.

Powrót

Zegar

Wyszukiwanie